Muzea a Galerie v Bergamu

Accademia Carrara

Velmi významná umělecká galerie v Bergamu. Vystavuje díla umělců: Sandro Botticelli, Raphael, Tiziana, Mantegna, Giovanni Bellini Vincenzo Foppa, Pisanello a dalších.

Adriano Bernareggi Museum of Sacred Art

Muzeum posvátného umění vystavuje liturgické předměty a obrazy náboženských témat. Součástí sbírky je také obraz Lorenza Lotta s názvem Trinity, který byl předtím vystaven v kostele Trinitá. Ten už dnes na svém místě nestojí.

Adriano Bernareggi Museum of Sacred Art

Bergámské archeologické muzeum přibližuje dlouhou historii osidlování okolí Bergama. Jedná se o zajímavou cestu časem po stopách Keltů, Římanů a Lombardů.

ATB museum

Toto velmi zajímavé muzeum sleduje vývoj mobility v Bergamu. Součástí expozice je interaktivní "lanová dráha času". Bergámským lanovkám je ostatně věnována velká část expozice.

Botanical Garden Lorenzo Rota

Bergámská botanická zahrada se nachází na svazích Horního města. Její součástí jsou venkovní i skleníkové expozice, herbáře a vědecké laboratoře.

Cathedral Museum & Treasure

Muzeum Bergámského "Duomo" (katedrály) ukazuje historii a současnost tohoto chrámu. Probádáte fascinující archeologickou cestu do renesanse a doby románské.

E. Caffi - Natural Science Museum

Bergámské muzeum vědy vystavuje geologické, botanické, zoologické a etnografické sbírky. Součástí kolekce je i několik exponátů z pravěku.

Gaetano Donizetti Museum

Gaetano Donizetti Museum ukazuje příběh tohoto známeho operního skladatele. Ve městě je možné navštívit také jeho rodný dům.

GAMeC

Galerie moderního a současného umění byla založena v roce 1991. Ke shlédnutí jsou například díla Morandiho, Balla, Boccioniho, Manzu, De Pisise De Chirica, Kandinského, Richtera nebo Sutherlanda.

Historical Museum - Venetian Age

Muzeum se skládá ze sedmi interaktivních pokojů, které umožňují návštěvníkům ponořit se do ruchu 16. století v Bergamu (Benátského období).

Historical Museum – 19th Century

Muzeum, které se nachází uvnitř hradní věže, přibližuje rozvoj města v 19. století. Začíná příchodem francouzských vojsk v roce 1796 a končí rokem 1870.

Matris Domini Monastery Museum

Klášterní muzem sídlí v budově ze 13. století a prezentuje cyklus frezek, příběh Panny Marie a Ježíše Krista.


Okolí Bergama

Odkazy


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting, odkazy